واژه نامه روانشناسی

جستجوی اصطلاحات واژه نامه (عبارت منظم مجاز است)

واژه نامه ها

هرزه خواری کلیک ها: 69
مترادف ها: اختلال هرزه خواری پیکا,pica

بیماران دست به خوردن مداوم مواد غیر مغذی، غیر غذایی در طول دوره ی حداقل یک ماه می کنند.

ناتوانی عقلانی کلیک ها: 57
مترادف ها: اختلال عقلانی رشدی

ناتوانی عقلانی (اختلال عقلانی رشدی) اختلالی است که در طول دوره رشد شروع می شود و کمبودهای عقلانی و عملکرد انطباقی را در زمینه های مفهومی، اجتماعی، و عملی در برمی گیرد. 

میوپاتی کلیک ها: 105
مترادف ها: ماهیچه آسیبی,myopathy

میوپاتی یک بیماری عضلانی است که به هیچ یک از اختلالات عصبی و اتصالات عصبی بدن مربوط نمی باشد. این شرایط می تواند به علت های زیادی همچون علل مادرزادی، عفونی، متابولیکی بدن، التهاب،‌ غدد درون ریز و یا ناشی از مسمومیت های موادمخدر یا غیره رخ دهد.

میگرن کودکان کلیک ها: 81

میگرن کودکان نادر نیست و به شکل سردردهای عود کننده بویژه در ناحیه پیشانی،‌ استفراغ های دوره ای،‌ دردهای شکمی دوره ای، سرگیجه و یا رنگ پریدگی ممکن است نمود یابد.

لالی انتخابی کلیک ها: 94
مترادف ها: گنگی انتخابی,سکوت انتخابی, selective-mutism (SM),elective mutism

ناتوانی مداوم صحبت کردن در موقعیت های اجتماعی که انتظار صحبت کردن در آنها می رود (مثلاً در مدرسه) با اینکه صحبت کردن در موقعیت های دیگر وجود دارد.

کُره کلیک ها: 70
مترادف ها: رقصاک,chorea

کره به حرکات غیرارادی،‌ نامنظم،‌ جهنده و تندی گفته می شود که موجب پیدایش حرکات بی هدف و ناگهانی در عضلات سر،‌ گردن،‌ زبان و حتی ماهیچه های گلو و حنجره می گردد.

فوبی خاص کلیک ها: 71
مترادف ها: فوبی ساده,specific phobia,simple phobia

ترس یا اضطراب محسوس در مورد موضوع یا موقعیتی خاص (مثل پرواز کردن، ارتفاعات، حیوانات، تزریق شدن، دیدن خون) است.

فلج مغزی کلیک ها: 62
مترادف ها: cerebral palsy (CP)

فلج مغزی یک اختلال مغز و اعصاب در نظر گرفته شده است که ناشی از آسیب مغزی غیر پیشرونده یا ناهنجاری است که در مغز در حال رشد اتفاق می افتد. فلج مغزی در درجه اول بر حرکات بدن و هماهنگی عضلات تاثیر گذار است.

ضعف عضلانی کلیک ها: 81
مترادف ها: سستی ماهیچه, Muscular weakness, Muscle weakness

از دست دادن عملکرد عضلات به طوری که یک عضله از کار بی افتد و یا حرکت معمول خود را از دست بدهد. واژه پزشکی برای از دست دادن کامل عملکرد عضله، فلج است.

صرع کلیک ها: 79
مترادف ها: epilepsy falling sickness,seizure disorder

صرع چهارمین اختلال رایج مغز و اعصاب است و در تمامی سن ها دیده می شود.

روان آشفتگی کلیک ها: 63
مترادف ها: delirium,دلیریوم

اختلال در توجه (یعنی کاهش توانایی هدایت کردن، متمرکز کردن، و جابجا کردن توجه) و آگاهی (کاهش جهت یابی محیط).

دوره هیپومانیک کلیک ها: 67
مترادف ها: hypomanic episode, hypomania

دوره ی متمایز خلق که به طور نابهنجار و مداوم بالا، گشاده یا تحریک پذیر است و افزایش نابهنجار و مداوم فعالیت یا انرژی که حداقل ۴ روز پیاپی ادامه می یابد و در بخش عمده ای از روز، تقریباً هر روز وجود دارد.

دوره مانیک کلیک ها: 66
مترادف ها: manic episode

دوره متمایز خلق که به طور نابهنجار و مداوم بالا، گشاده (بی تکلف) یا تحریک پذیر است و افزایش نابهنجار و مداوم فعالیت یا انرژی هدفمند که حداقل یک هفته ادامه می یابد و در بخش عمده ای از روز، تقریباً هر روز، وجود دارد (یا هر مدتی اگر بستری کردن ضرورت داشته باشد).

تشنج کلیک ها: 74
مترادف ها: seizure

تشنج افزایش ناگهانی فعالیت الکتریکی در مغز است که معمولاً برای مدت کوتاهی بر روی ظاهر و فعالیت بدنی فرد تاثیر دارد.

پرخوری عصبی کلیک ها: 72
مترادف ها: Bulimia nervosa

دوره های مکرر پرخوری.