مراحل رشد زبانی - کلامی کودک

مراحل مهم رشد کودک - گفتار و زبان

0-6 ماه

از انواع گریه ها برای بیان نیازهای مختلف استفاده می کند

با چرخاندن سر به صداها پاسخ می دهد

از صداها یا حرکات برای نشان دادن خواسته ها استفاده می کند

غالباً صدا می کند و صداهای لذت بخشی می دهد

حرکات زبان را تقلید می کند و به چهره های آشنا لبخند می زند

هنگام صحبت با مردم به آنها نگاه می کند و لبخند می زند


7-12 ماه

به برخی از الگوهای زیر و بمی صداهای گفتار بزرگسالان گوش می دهد و تقلید می کند

با مجموعه ای از صداهای بلند و کوتاه غرغر می کند

عباراتی مانند «نه-نه»، «همه رفتند» و «خداحافظ» را می‌فهمد.

از حرکات مناسب استفاده می کند (سر را به علامت «نه» تکان می دهد)

شروع به تغییر از غرغر کردن به حرف زدن دست و پا شکسته می کند

از روی اراده برای اولین بار از گفتار استفاده می کند

به والدین، «ماما» یا «دادا» می گوید


13-18 ماه

به دنبال اشیاء پنهان می گردد

اشاره یا ژست برای بیان نیازها

تک کلمه ای صحبت می کند، اغلب صداها را حذف می کند

دست و پا شکسته حرف می زند و برخی کلمات را تکرار می کند

دارای 3-20 کلمه (بیشتر اسم) در واژگان بیانی

1-3 عضو بدن را شناسایی می کند

دستورالعمل های ساده را دنبال می کند


19-24 ماه

واژگان بیانی از 50 تا 100 کلمه

واژگان دریافتی 300 + کلمه

شروع به ترکیب اسامی و افعال می کند

شروع به استفاده از ضمایر می کند

تقریباً 25 تا 50 درصد برای غریبه ها قابل درک است

چند شیء آشنا را نام می برد

5-6 عضو بدن یک عروسک را شناسایی می کند

شروع به درک صفت در عبارات می کند


2-3 سال

گفتار 50 تا 75 درصد قابل درک است

به طور مداوم از صامت های اولیه استفاده می کند

اغلب از صامت های میانی استفاده می کند

اغلب صامت های پایانی را حذف یا جایگزین می کند

شروع به نشان دادن رفتارهای نوبتی و به اشتراک گذاری می کند

دستورات ساده را دنبال می کند و به سوالات ساده پاسخ می دهد

از عبارات 3-4 کلمه ای استفاده می کند

دارای دایره واژگان پذیرای 500-900 کلمه است

دارای واژگان بیانی 50-250 یا بیشتر

 
3-4 سال

به طور خود به خود از جملات 4-5 کلمه ای استفاده می کند

حداقل 80 درصد قابل درک است

از جمع بی قاعده، افعال زمان آینده، حروف ربط و اختصارها استفاده می کند

عملکرد های شی را درک می کند

1000-2000+ واژگان دریافت کننده کلمه

800-1500+ واژگان بیانی

از افعال کمکی در جمله ها استفاده می کند

2 رویداد را به ترتیب زمانی بیان می کند


4-5 سال

به طور مداوم از جملات 4 تا 8 کلمه ای صحیح از نظر گرامری استفاده می کند

تناسب ها را کامل می کند

همه رنگ های اصلی را شناسایی می کند

دوست دارد وانمود کند و داستان ها را بازی کند

سوالات پیچیده 2 قسمتی را می فهمد و به آنها پاسخ می دهد

به طور قابل توجهی تعداد حذف و جایگزینی صداهای مداوم را کاهش می دهد


5-6 سال

دستور العمل های 3 مرحله ای را انجام می دهد

سوالات "چگونه" می پرسد

از زمان های گذشته و آینده به درستی استفاده می کند

از حروف ربط استفاده می کند

 متضاد ها را نام می برد

به طور دقیق یک داستان را بازگو می کند

تبادل اطلاعات انجام می دهد و سوال طرح می کند


6-7 سال

حروف و اعداد را نام می برد

در توصیف کردن به جزئیات می پردازد

از فرم های فعل بی قاعده استفاده می کند

روزها، ماه ها و اعداد را به ترتیب نام می برد

زمان های آینده و گذشته را درک می کند

طنز را می فهمد

در رویداد های انتزاعی مانند چگونگی کار کردن چیزی، شگفت زده می شود

تا 100 می شمرد

بیشتر گرامر را به درستی استفاده می کند

دارای دایره لغات پذیرای تقریباً 20,000 کلمه است

 

چاپ  

مقالات مرتبط